Ecologie

Duurzame Mestverwerking bij Sint Amandshof: Een Voorbeeld van Ecologische Landbouw

Bij Sint Amandshof staat ecologie hoog in het vaandel, en een van de gebieden waarop dit duidelijk tot uiting komt, is onze mestverwerking. We delen met plezier hoe we een milieuvriendelijk en efficiënt mestverwerkingsproces hebben ontwikkeld.

Ecologische mestverwerking via biologie en rietvelden.

Een eerste stap is de scheiding van ruwe mest in dikke en dunne fractie.

De dikke fractie wordt dagelijks verwijderd en naar compostering gebracht, waar het wordt omgezet tot hoogwaardige compost. Deze compost wordt vervolgens gebruikt in landbouwgebieden, waardoor het een nuttige bijdrage levert aan bodemgezondheid en -vruchtbaarheid.

De dunne fractie, of urine, ondergaat een biologisch behandelingstraject waarbij bacteriën stikstof omzetten naar stikstofgas. Dit proces resulteert in een nutriënten-arm effluent dat verder gezuiverd wordt in de rietvelden van maar liefst 1ha. Je leest hieronder hoe we experimenteren met de kweek van eendekroos.

Eendenkroos: een duurzame oplossing

Een interessante toevoeging aan het proces is het gebruik van eendenkroos. Dit veelzijdige gewas kan dienen als voedsel voor mens en dier, terwijl het ook stikstof, fosfor en andere voedingsstoffen uit het effluent opneemt. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen en vermindert de impact op het milieu.

Innovatieve wroetstal

Het stalsysteem bij Sint Amandshof is ontworpen om de ammoniakemissie te verminderen door de vaste en vloeibare fracties van de mest te scheiden. In tegenstelling tot traditionele systemen, waarbij mest zich vermengt tot 'drijfmest', zorgt dit gescheiden systeem voor een schonere omgeving met minder geurhinder.

Bovendien draagt het bij aan het welzijn van de dieren, omdat er een beter stalklimaat is. Je leest alles over onze innovatieve wroetstal en hoe je zelf een kijkje kan nemen op de pagina kijkstal.

We investeerden in zonnepanelen waardoor we op het Sint-Amandshof 65% van onze energienood zelf opwekken.

Toekomstige stappen

We blijven ons inzetten voor verdere verbeteringen en innovaties op het gebied van duurzame landbouw. Door samen te werken en te blijven experimenteren, streven we naar een toekomst waarin ecologische principes centraal staan in de landbouwpraktijk.

We hopen dat het mestverwerkingsproces bij Sint Amandshof is een inspirerend voorbeeld kan zijn van hoe ecologische principes kunnen worden toegepast in de landbouw. Door innovatie en samenwerking kunnen we streven naar een duurzamere toekomst voor onze planeet en de generaties die na ons komen.